DVG Inženiring d.o.o

Invalidske dvižne ploščadi

Javni dostop za gibalno ovirane osebe je bistven del vsake javne zgradbe. Dvižne ploščadi so najpogostejša rešitev za premagovanje ovir za uporabnike invalidskih vozičkov, na voljo bodisi kot navpična ploščad ali, kjer je prostor omejen za to vlogo, kot poševna invalidska ploščad, ki je postavljena ob stopnišču in se lepo zloži stran, ko ta ni v uporabi. Večina dvižnih ploščadi je primerna tako za notranjo kot za zunanjo uporabo.

Dvižni sedeži
Invalidske dvižne ploščadi