DVG Inženiring d.o.o

Električna osebna dvigala

Brez strojnična osebna dvigala

Brez strojnično dvigalo je sistem z najboljšim razmerjem med ceno in lastnostmi, ki daje največje rezultate za ugodno ceno. Reduktorski  motor se nahaja na vrhu jaška dvigala.

Rešitev s sistemom obešanja 1:1 lahko doseže hitrost do 1m/s in dviga 630 kg obremenitve. Tako je ta rešitev cenovno zelo primerna za veliko standardnih zahtev. Sistem obešanja 2:1 ponuja hitrost do 1,6 m/s in nosilnosti 2500 kg ali več.

Vrednosti v preglednici predstavljajo standardne podatke odvisne od zahtev, lahko pa se projektira dvigalo tudi za poljuben obstoječi dvigalni jašek.

Prednost obešanja 1:1 in konzolni okvir kabine je možno projektiranja dvigal z do tremi vhodi v kabino ali tri stransko panoramsko dvigalo.

Dvigalo je skladno s standardi  EN 81-70.

Strojnična dvigala

Dvigala s strojnico imajo po navadi strojnico na vrhu jaška (lahko pa tudi kje ob jašku).

Prednost teh dvigal je lažji dostop za serviserja do pogona in krmilja.

Dvigalo je skladno s standardi  EN 81-20 in EN 81-50.

Električna osebna dvigala
Hidravlična osebna dvigala
Panoramska dvigala
Homelift dvigala
Oprema za kabino