DVG Inženiring d.o.o

Storitve

Modernizacija
Servisna služba
Montaža
Načrtovanje in svetovanje

MODERNIZACIJA

Večja potreba po varnosti, posodobitev zgradbe, večja učinkovitost ali pa estetska izboljšava; veliko je dobrih razlogov za nadgradnjo vašega dvigala. Ne odlašajte in posodobite vase dvigalo s podjetjem DVG INŽENIRING.

Z nami boste pridobili:

 • večjo zmogljivost, večjo koristnost,
 • novo tehnologijo, večjo udobnost, večjo varnost
 • očitne izboljšave delovanja in energetsko učinkovitost,
 • usklajenost z ustreznimi standardi in varnostnimi zahtevami,
 • boljši zunanji izgled.

MONTAŽA

Nudimo montažo vse vrst dvižnih naprav, tekočih stopnic in klančin.

NAČRTOVANJE IN SVETOVANJE

Za vse vrste dvižnih naprav (dvigala s hidravličnim pogonom, električna dvigala z reduktorjem oziroma z brezreduktorskim pogonom, brez-strojnična, panoramska, tovorna dvigala, tekoče stopnice, klančine, …) vam nudimo:

 • IDZ – idejno zasnovo
  Namenjena je pridobitvi projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev.
 • IDP – idejni projekt
  Namenjen je izboru najustreznejše variante načina izvedbe del.
 • PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
  Namenjen je pridobitvi gradbenega dovoljenja.
 • PZI – projekt za izvedbo
 • PID – projekt izvedenih del